En Kısa Sürede Doğru
Müşteri Kitlesine Ulaşım
Markanız İçin Yeni Nesil
temas noktaları sağlar
Hakkımızda

Entegre İletişim Çözümleri

B2B İletişim Danışmanlığı 2018 yılında farklılaşan iletişim ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için kuruldu.
İletişimi bir bütün olarak değerlendiren ve hizmet verdiği kurumlara 360 derece danışmanlık hizmeti
sunan B2B İletişim Danışmanlığı, bilgi ve tecrübenin...

Marka İletişimi

İletişim dilini, yöntemini, stratejisini, zamanlamasını planlamada ve iletişim kurulacak hedef kitleleri belirlemede markalara...

Pazarlama İletişimi

İletişim disiplinlerinin planlı ve sistematik uygulanmasını sağlayarak pazarlama iletişime katkı...

Medya İletişimi

Basın bülteni hazırlar, basın toplantısı ve basın gezileri düzenleriz. Hizmet verdiğimiz kurumların yöneticiler...

Kriz İletişimi

Olası kriz durumları için senaryolar oluşturur, bu senaryolar çerçevesinde kriz oluştuğunda izlenecek yol haritasını önceden...